Sản phẩm nhà máy

Amoxicillin trihydrate 300mg/g - Premix dạng vi bọc Phòng trị nhiễm trùng cục bộ, nhiễm trùng huyết, liên cầu lợn
Amoxicillin base (as trihydrate) 100g/kg - Premix dạng vi bọc Sản xuất bằng công nghệ BMP: bảo quản được lâu, ổn định hoạt tính kháng sinh
Doxycycline hyclate 100 mg/g Premix trộn - phòng trị bệnh hô hấp phức hợp trên heo