Thuốc ký sinh trùng

Toltrazuril 50 mg/ml Phòng và trị cầu trùng trên heo con, bê nghé, cừu non
Ivermectin 10 mg/ml Trị nội ngoại ký sinh trùng