Thuốc sát trùng

NETIFARM Thuốc sát trùng phổ rộng (Virus, vi khuẩn, bào tử, nấm và động vật nguyên sinh)
Thuốc sát trùng đậm đặc - không formaldehyde Hiệu quả đồng thời diệt cả vi khuẩn, virus và nấm