Thuốc sát trùng

Thuốc sát trùng đậm đặc - không formaldehyde Hiệu quả đồng thời diệt cả vi khuẩn, virus và nấm