Thuốc ký sinh trùng

Toltrazuril 50 mg/ml  
Ivermectin 10 mg/ml Trị nội ngoại ký sinh trùng